ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — งานเทศกาลไทย [x]

งานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1

... บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟฮากาตะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเพื่อฉลองการเปิดสถานกงสุลใหญ่ของไทย ... ... เนื่องจากจังหวัดฟูกูโอกะเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กอปรกับจังหวัดฟูกูโอกะยังมีความร่วมมืออันยาวนานกับประเทศไทย ...

งานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะ The International Friendship Exchange Council

... ในระหว่างการรับประทานอาหารได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรม Super Clusters การท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลไทย และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี ในปีหน้า
FEC
18/05/2016
  relevance date