ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — งานเทศกาลไทย [x]

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2017

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 5 สวนสาธารณะโคโตไ ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ในฐานะผู้จัดงานหลัก ... ....มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว พร้อมทั้งภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4 สวนสาธารณะโคโตไ ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ในฐานะผู้จัดงานหลัก ... ....มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7 สวนสาธารณะโคโตไ... ... เอนโดะ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน... ... ของเมืองเซนไ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่...

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2018

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 6 สวนสาธารณะโคโตไ ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ในฐานะผู้จัดงานหลัก ... ... ของเมืองเซนไ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไ ...

2013.10.06 งานเทศกาลไทยในเมืองเซนไ ครั้งที่ 1 และ Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

... อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยด้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนไดครั้งที่ 1 ลานอาซุโตะนางาโจโนโมริและงาน Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN ซึ่งจัดขึ้น Xebio Arena เมืองเซนไ     งานเทศกาลไทยฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2556  โดยความร่วมมือของ ...
11/10/2013

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2018

จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ ฟรีค่าเข้าชมงาน จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สวนสาธารณะโคโตไ ...

2014.06.28-29 งานเทศกาลไทยในเซนไ ครั้งที่ 2

... เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในเซนไ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ลานกิจกรรมสวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ จังหวัดมิยางิ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไดเป็นผู้จัด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
01/07/2014

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2016

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จะมีการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4 ขึ้นที่ลานสวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์) และ 10.00-19.00 น. (วันอาทิตย์)โดยในงานจะมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย ...

งานเทศกาลไทย มืองโอซากา ครั้งที่ 15

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย นครโอซากา ครั้งที่... ... ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประจำนครโอซากาและผู้แทนจากเมืองโอซากา และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด... ... กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ซนไทยวิลเลียน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว ... ... และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวเปิดงาน ... ... รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยด้วย งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียวในปีนี้ ... ... (mask singers) ซึ่งมาร่วมงานเทศกาลไทยครั้งนี้โดยเฉพาะ ... ... เมืองนาโกยา (๒ – ๓ มิ.ย.) เมืองเซนไ (๑๖-๑๗ มิ.ย.) จังหวัดชิสึโอกะ ...
12/05/2018
Pages: 1 2 Next
  relevance date