ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ [x]

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ต.ค. 2561 ณ บริวเณลานจัดงานข้างห้องสมุดจังหวัดซากะ ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

... นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเยือนจังหวัดซากะ ... ... เพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ... ... ทำให้ชาวไทยรู้จักจังหวัดซากะและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดซากะเป็นอย่างดี และการจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ต่อประเทศไทยให้แก่ชาวซากะในทุกมิติ ... ... รวมถึงการออกร้านขายอาหารโดยนักเรียนไทยในเมืองซากะด้วย งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการงานกงสุลสัญจร ณ งานเทศกาลไทย เมืองซากะ

... กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการงานกงสุลสัญจรในงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ซึ่งเป็นกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ ... ... บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบปะคนไทยในพื้นที่และรับทราบสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ...
20/10/2018
  relevance date