ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได [x]

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2017

... บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ... ... สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ โดยมีนางเอมิโกะ ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ในฐานะผู้จัดงานหลัก ... ... เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4

... บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว พร้อมทั้งภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ... ... สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ เมื่อวันที่ 11 ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ในฐานะผู้จัดงานหลัก ... ... เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 7 สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ โดยมีนาง คาซึโกะ โคโอริ ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ เมื่อวันที่ ... ... ของเมืองเซนไ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไ ...

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2018

... บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ... ... เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ... ... สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ โดยมีนาง คาซึโกะ ... ... ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ในฐานะผู้จัดงานหลัก ... ... เข้าร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลไทย มืองเซนไ ...

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2018

จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ ฟรีค่าเข้าชมงาน จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สวนสาธารณะโคโตไ ...

2014.06.28-29 งานเทศกาลไทยในเซนไ ครั้งที่ 2

... มิถุนายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในเซนไ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ลานกิจกรรมสวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ จังหวัดมิยางิ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไดเป็นผู้จัด ...
01/07/2014

งานเทศกาลไทย มืองเซนไ 2016

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จะมีการจัดงานเทศกาลไทย มืองเซนไ ครั้งที่ 4 ขึ้นที่ลานสวนสาธารณะโคโตไมืองเซนไ ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์) และ 10.00-19.00 น. (วันอาทิตย์)โดยในงานจะมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย ...
  relevance date