ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — จากใจนายกรัฐมนตรี [x] แถลงการณ์ [x]

แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ภายหลังสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในรายการจากใจนายกรัฐมนตรี
  relevance date