ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ช้างอันเป็นที่รัก [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 6 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก

... “ฮานาโกะ” เปรียบเหมือนคนสูงอายุ ตอนที่ 6 ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (1) “ฮานาโกะ เป็นช้างที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก ... ... เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตด้วยความยินดีจากสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen ในกรุงโตเกียว ที่สวนสัตว์แห่งนี้มีช้างไทยอยู่ 1 เชือก คือ “ฮานาโกะ” ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 7 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (2)

... เป็นช้างเพียงเชือกเดียวที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของช้างไทยตัวนี้จึงเริ่มต้นที่นี่ ตอนที่ 7 ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (2) "ฮานาโกะ" เป็นช้างเพียงเชือกเดียวที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของช้างไทยตัวนี้จึงเริ่มต้นที่นี่ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ของ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 8 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (3)

... เกียรติประวัติของช้าง "ฮานาโกะ" "ฮานาโกะ" เป็นช้างอันเป็นที่รักและผูกพันของชาวญี่ปุ่น เมื่ออายุครบ 60 ปี ชาวญี่ปุ่นและสวนสัตว์จัดงานวันเกิดให้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันที่สวนสัตว์ภูมิใจจัดงานฉลองวันเกิดครบ 60 ปี ให้แก่ช้างไทย ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 9 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (4)

... แต่เป็นช้างที่มีงานทำโดยเฉพาะการแสดงตัวพร้อมกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen มาดูกันว่าใน 1 วัน "ฮานาโกะ" และผู้ดูแลช้างต้องทำอะไรกันบ้าง ตอนที่ 9 ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (4) "ฮานาโกะ" ไม่ใช่ช้างที่กิน ...
  relevance date