ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ช้างไทย [x]

ช้างไทยญี่ปุ่ ตอที่ 14 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ ...

เมื่อวัที่ 22 เมษาย พ.ศ 2507 ช้าง“อิซุมิ” ย้ายเ้าสวสัตว์คิริวงะโอกะ โดยทางสวสัตว์สร้างโรงเลี้ยงช้างหลังแรกเปิดใช้เมื่อวัที่ ... ... ซึ่งเป็บ้าองช้าง “อิซุมิ” ตอที่ 14 "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวสัตว์คิริวงะโอกะ... ... ที่พยายามมีปฏิสัมพัธ์กับผู้ค ด้วยเป็ช้างอารมณ์ดี อ่อโย อาจเป็ผลให้ช้าง...
  relevance date