ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ช้างไทย [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 6 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก

... ถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen (เท่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวบรวมข้อมูลได้ ช้าง “จัมโบ้” เพื่อนช้างไทยของ “ฮานาโกะ” อยู่ที่สวนสัตว์อุเอะโนะ จนล้มเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ 2543 มีอายุ 56 ปี) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ 2497 ขณะที่ “ฮานาโกะ” อายุได้ 7 ปี ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 9 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (4)

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณสึเนะโอะ คิซะกิ ผู้ดูแลช้างคนปัจจุบันของ... ... และเป็นช้างที่อายุยืนที่สุด เท่ากันกับช้าง “อุเมะโกะ” ที่ Odawara Joshi Koen การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเมืองไทย... ... ซึ่งตัวผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมายาวนานผ่านทาง “ฮานาโกะ” ช้างไทยเชือกนี้ต่อไปครับ
  relevance date