ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — ช้างไทย [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 8 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (3)

... ชาวญี่ปุ่นและสวนสัตว์จัดงานวันเกิดให้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันที่สวนสัตว์ภูมิใจจัดงานฉลองวันเกิดครบ 60 ปี ให้แก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” มีชาวญี่ปุ่นมาร่วมงานจำนวนมาก เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความผูกพันระหว่างชาวญี่ปุ่นกับช้างไทย ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 9 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (4)

... ซึ่งตัวผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมายาวนานผ่านทาง “ฮานาโกะ” ช้างไทยเชือกนี้ต่อไปครับ

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 7 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก (2)

... ชีวิตเริ่มต้นใหม่ของ “ฮานาโกะ” ที่สวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen “ฮานาโกะ”ในปัจจุบัน อายุ 60 ปี มีฟันซี่เดียว 5 ปีที่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ใช้ชีวิตแรกเริ่มที่ญี่ปุ่นใน สวนสัตว์อูเอะโนะ เมื่ออายุ 7 ปี “ฮานาโกะ” ย้ายบ้านจากสวนสัตว์อูเอะโนะ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 6 : ฮานาโกะ ช้างอันเป็นที่รัก

...  อาหารที่ชอบ   ผลไม้ทุกชนิด   ปริมาณอาหารใน 1 วัน  ประมาณ 100 กก.  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551) ความเป็นมาของช้างไทย “ฮานาโกะ” "ประวัติช้าง "คชา" หรือ "ฮานาโกะ" ที่ทางสวนสัตว์ Inokashira Shizen Bunkaen รวบรวมไว้ ส่วนใหญ่เป็นประวัติภายหลังเดินทางมาญี่ปุ่นแล้ว ...

2014.02.02 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

... ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งถือเป็นช้างเลี้ยงที่อายุมากที่สุดในญี่ปุ่น ...
05/02/2014

2013.01.20 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

... อุปทูตได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งถือเป็นช้างเชือกแรกที่เดินทางมาญี่ปุ่นหลังสงครามโลก ...
23/01/2013

งานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่สวนสัตว์อิโนคาชิระ

... ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งถือเป็นช้างเลี้ยงที่อายุมากที่สุดในญี่ปุ่น ...
01/02/2015

ภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้ไปชมภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ ที่ห้องแสดงภาพ Un Petit Garage ย่านกินซ่า โดยจัดแสดงขึ้นภายใต้หัวข้อ  Animaless Zoo Project INOKASHIRA ซึ่งวาดโดย น.ส. ...
06/08/2015

ช้างฮานาโกะ ณ สวนสัตว์อิโนะคะชิระล้มลงแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ฮานาโกะ ช้างไทยอายุ 69 ปีได้ล้มลงแล้ว ณ สวนสัตว์อิโนะคะชิระ ซึ่งสร้างความสะเทือนใจต่อประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ...
Hanako
26/05/2016
  relevance date