ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] กบข. [x]

คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... หัวหน้าคณะ นำคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมหารือกับอัครราชทูต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ ... ... และการจัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับสมาชิก กบข. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ...
กบข.
23/04/2018
  relevance date