ค้นหา

 
Found: 93
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] กรุงโตเกียว [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... หากมีเปิดใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง*** ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เปิดให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน โดยจัดเที่ยวบินในเดือนกรกฎาคมจำนวน... ... จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มโควต้าเป็น... ... ซึ่งขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งอีเมล์ยืนยันต่อทุกท่านที่ได้เดินทางในเที่ยวบินวันที่...
29/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

... มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในญี่ปุ่นทั่วประเทศจำนวน ... ... โดยเป็นการติดเชื้อในกรุงโตเกียว 366 คน จังหวัดโอซากา ... ... คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ ... ... แต่ต้องเป็นผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ทางการญี่ปุ่นประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าประเทศ (เช่น กรณีของไทย ... ... จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น  ...
COVID-19
23/07/2020

ตราสัญลักษณ์ในโอกาส ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

กระทวงการต่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้เปิดรับสมัครแข่งขันประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ ... ... ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย... ... โดยภาพรวมมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายอนันต์ หรือ Infinity (∞) ซึ่งแทนความไม่มีที่สิ้นสุดของความสัมพันธ์ไทย...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ได้ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ ... ... จ.คุมะโมโตะ ทำให้จำเป็นต้องรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ... ... ซึ่งรวมถึงบุคลากรจากต่างประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีบุคลากรด้านเทคนิคจากต่างประเทศทำงานในญี่ปุ่น ... ... โดยกำหนดเขตยุทธศาสตร์พิเศษ 6 เขต ได้แก่ กรุงโตเกียว (ศูนย์กลางนวัตกรรมและธุรกิจสากล) ...

2013.12.14 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

... จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นครั้งที่ 8 เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย... ... ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยโอซากา... ... (จังหวัดชิบะ) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความรัก”...
18/12/2013

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13

... และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นาย Motegi Toshimitsu เป็นประธานในการมอบรางวัล... ... จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ Iikura House กรุงโตเกียว สำหรับศิลปิน MANGA ต่างชาติที่มีส่วนในการส่งเสริมวัฒนธรรม MANGA ในต่างประเทศ ในปีนี้มีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วม...
18/02/2020

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว ... ... ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น” โดยมี พล.อ.... ... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดและในโอกาสครบรอบ ... ... งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนญี่ปุ่น ... ... และบริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นต้น       สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ...

คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น ปี 2559 ฉบับออนไลน์

“คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มนี้เป็นเล่มที่ ... ... ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิมพ์ขึ้น ... ... ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากกระทรวงการต่างประเทศ “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” ... ... นโยบายหลักประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศคือการช่วยเหลือคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน ซึ่ง “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” ...
03/03/2016

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... รอบๆจุดศูนย์กลางรับรู้ระดับ 5+ / คาโกะชิมะระดับ 4 เป็นต้น *************************************** (วันที่ ... ... แต่บางโทรศัพท์อาจต้องหยอดเหรียญเข้าไปก่อน และสามารถโทรศัพท์ต่างประเทศได้ เริ่มโดย 001-66-.... รายงานล่าสุด ... ... โดยขอเน้นให้เป็นเฉพาะกรณีฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วเท่านั้น   *************************************** ... ... ประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81 90 4435 7812 +81 90 1216 ...

เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอรรถยุทธ์... ... ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก สวทช... ... รวมถึงได้นัดหมายให้คณะได้พบหารือกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสวงหาลู่ทางในการร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา... ... และการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันต่อไป การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้...
20/06/2017
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Next
  relevance date