ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] ครั้งที่ 18 [x] กรุงโตเกียว [x]

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ... ... ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น” โดยมี พล.อ.... ... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดและในโอกาสครบรอบ ... ... งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนญี่ปุ่น ... ... และบริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นต้น       สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ...
  relevance date