ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] JICA [x] ReCA [x]

ReCA บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทย

... เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่เน้นการผสมผสานระหว่างการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยปัจจุบัน ReCA อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องที่อำเภอโพธาราม ... ... ที่เทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง JICA เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง) ... ... มีผู้ได้รับเชิญจากไทยมาฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น จำนวน 5 คน อนึ่ง ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ...
11/09/2018
  relevance date