ค้นหา

 
Found: 146
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

สินค้าเกษตรแปรรูปของไทยขายดีในญี่ปุ่น

... จั้งตั้งบริษัทลูกในไทย ชื่อ Siam Yamamori โดยได้ผลิตอาหารไทยรสชาติต้นตำหรับส่งออกญี่ปุ่น ******************************* ข้อมูลจาก Mainichi Asia Business Institute สำนักพิมพ์ ... ... โดยความร่วมมือของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สรุปโดย สถานเอกอัครราชทูต ...

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ จำนวน 3 รอบ โดยโครงการของเอกชนญี่ปุ่นที่ดำเนินการในไทยได้รับคัดเลือกทั้งหมดรวม 19 โครงการจาก 83 โครงการ (ประมาณร้อยละ 25) ******************************* ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

... โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน ... ... และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น 5. เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น ... ... ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวม 11 แห่ง ... ... พบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น สหราชอาณาจักร ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 13 ม.ค. 2564) 304,040 คน (เพิ่มขึ้น ... ... 14 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564 โดยทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนดำเนินมาตรการหลักเช่นเดียวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ... ... และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น 5) เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น ... ... พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น อังกฤษ และบราซิล) ...
14/01/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นครั้งที่ 2

เรื่องญี่ปุ่นออกประกาศระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากทุกประเทศและภูมิภาคเป็นการชั่วคราวนั้น ... ... และสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ปิดให้บริการภายในเวลา 20.00 น... ... หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... กรุณาติดต่อขอทราบรายละเอียดจากที่ว่าการอำเภอ/เขตญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น (โฮมุเคียวคุ) Q. คนไทยเมื่อแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ... ... ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น 3. ผู้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

คู่มือสำหรับประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ (กรณียื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว) ... ... กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา-ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 เดือน สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว Royal Thai Embassy,...

เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นรวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์... ... โทชิมิตสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ Iikura Guest House กรุงโตเกียว... ... โดยเฉพาะในโอกาสที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นรวมทั้งนายสิงห์ทอง...
16/12/2020

คณะผู้บริหาร IHRA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตกียว

... ได้ช่วยพัฒนามาตรฐานของรถไฟความเร็วสูงภายในญี่ปุ่นและต่างประเทศและได้กล่าวชื่มชมพัฒนาการของสถานีรถไฟบางซื่อว่าในอนาคต ... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น จากประสบการณ์ที่ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นรุ่นต่างๆ รวมทั้งรุ่น N700S ที่ได้ทดลองนั่งล่าสุด พร้อมกับขอบคุณญี่ปุ่นที่มีร่วมมือกับไทยด้านระบบรางมาโดยตลอด ...
IHRA
10/11/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นลดระดับคำเตือนการเดินทางไปประเทศไทยเป็นระดับที่ 2 และผู้ที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่นและเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจ สามารถกลับเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน

... โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 1. เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถอน8 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจออกจากรายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางเข้า ...
06/11/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 15 Next
  relevance date