ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ท่องเที่ยวญี่ปุ่น [x] COVID-19 [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

... โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น กล่าวว่า จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการ ... ... ให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เป็นต้น - นาย NOGAMI Kotaro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ... ... รวมถึงส่งเสริมการส่งออกสินค้าการเกษตรไปยังต่างประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ   ...
COVID-19
17/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2... ... กรุงโตเกียว 212 คน ซึ่งเป็นตัวเลขเกิน 200 คนอีกครั้ง ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่า ... ... โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ...
COVID-19
29/09/2020
  relevance date