ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ท่องเที่ยวญี่ปุ่น [x]

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย ... ... แน่นอนว่านอกจากจะเที่ยวชมความสวยงามของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และคำว่า "วัฒนธรรมที่แตกต่าง" นี้ทำให้เกิด "ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม" ตามมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ...

ความสัมพันธ์130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น

หนังสือวิเทศไมตรี 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น              จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ... ... และมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ... ... โดยรูปแบบของโครงสร้างจะเป็นการผสมผสานรูปแบบของงานสานของไทยและงานพับโอริกามิของญี่ปุ่นเป็นโครงสร้างหลักและใช้ปลาและสายนํ้าเป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ... ... มีชาวญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวไทยประมาณปีละ ๑.๔ ล้านคน และชาวไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณปีละ ...

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... ตลอดจนได้สัมผัสถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความทันสมัยของสังคมญี่ปุ่น เพื่อที่จะกลับมาปรับใช้กับสังคมไทย สถานทูตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวไทยจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และไม่ลืมว่าการท่องเที่ยวมาพร้อมกับ ... ... การพักผ่อนและสร้างความสุขให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริง

2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

... และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทยในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ... ... ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยและอาเซียน และเชิญชวนญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน... ... และได้กล่าวถึงการยกเลิกการตรวจลงตราเข้าญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น...
05/07/2013

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... 1กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก หลายรายประสบปัญหาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ... ... จึงขอแจ้งข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ดังนี้ จัดทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย... ... และมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง แจ้งญาติที่ประเทศให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่พัก...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... กรุงโตเกียว ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ... ... โดยมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านของฝ่ายญี่ปุ่น เช่น นายยะสุโอะ ฟุคุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญึ่ปุ่น ... ... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย ... ... เครื่องดื่ม และหน่วยงานต่างๆ กว่า 188 คูหา ในคูหานิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
16/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... กรุงโตเกียว ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ... ... โดยมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านของฝ่ายญี่ปุ่น เช่น นายยะสุโอะ ฟุคุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญึ่ปุ่น ... ... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย ... ... เครื่องดื่ม และหน่วยงานต่างๆ กว่า 188 คูหา ในคูหานิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
16/05/2015

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ... ... ได้กล่าวว่าภายหลังการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักท่องเที่ยวไทย เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่ปี ... ... หรือประมาณเกือบหนึ่งล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ... ... ด้วยเหตุนี้ จำนวนเที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจึงได้ขยายตัวเป็นอย่างมากเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าว ...
NokScoot
23/04/2018

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

... https://japan.kantei.go.jp/ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์... ... สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์(ภาษาไทย) https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=th สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์... ....travel/en/ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางต่างๆได้ทางเว็บไซต์    https://www.japan.travel/en/news/JapanSafeTravel/

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเยือนญี่ปุ่น

... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Ministry of ... ... เกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบรางไทย - ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ... ... ซึ่งระบุถึงความร่วมมือระหว่างกันในการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านรถไฟของญี่ปุ่นในการพัฒนารถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ... ... โดยหารือกันในระดับเจ้าหน้าที่และระดับสูงอย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ ...
27/05/2015
Pages: 1 2 Next
  relevance date