ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ท่องเที่ยวญี่ปุ่น [x]

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... ตลอดจนได้สัมผัสถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความทันสมัยของสังคมญี่ปุ่น เพื่อที่จะกลับมาปรับใช้กับสังคมไทย สถานทูตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวไทยจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และไม่ลืมว่าการท่องเที่ยวมาพร้อมกับ การเตรียมตัว โดยศึกษาสิ่งที่พึงปฏิบัติและข้อความระมัดระวังของประเทศนั้นๆ ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น กระทรวงยุติธรรม เพื่อรับฟังและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมทั้งนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวไทย 15 วั และแนวทางการร่วมมือกับไทยในการดูแลคุ้มครองคนไทย และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา ...
08/10/2013

2013.06.18 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

... ให้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิกระดับบริหารขององค์กรประมาณ... ... เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทขนาดใหญ่-กลางของญี่ปุ่นประมาณ 1,000 ราย ที่มีความสนใจในการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งไทยสาระสำคัญของคำบรรยายของเอกอัครราชทูตฯ... ... คู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นลำดับที่...
20/06/2013

... อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่

... เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง ... ... เป็นหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ ...
05/06/2013

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ

... โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร... ... ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองฟูกูโอกะ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระชับความร่วมมือกับภูมิภาคคิวชู... ... ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย อนึ่ง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจากคิวชู จูโกะกุ...

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่น

... ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ... ... ได้กล่าวว่าภายหลังการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักท่องเที่ยวไทย เป็นเวลา 15 วั ตั้งแต่ปี 2556 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยได้เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า ...
NokScoot
23/04/2018

2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

... เพื่อเติมเต็มโครงข่ายในภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้กล่าวถึงการยกเลิกการตรวจลงตราเข้าญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนที่มากขึ้นทั้งนี้ สมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย ก่อตั้งเมื่อปี ...
05/07/2013

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก หลายรายประสบปัญหาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ดังนี้ จัดทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ...

ทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ฟูจิเข้าเยี่ยมคารวะนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคนแรก ... ... ได้ใช้โอกาสนี้ขอความร่วมมือให้นายเอนามิช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนื่องจากจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในมิติอื่นๆต่อไป ...
25/09/2015

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย ... ... ที่ยิ่งหลังจากญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นเกือบจะ... ... คนไทยที่มาท่องเที่ยวอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่างหาถังขยะได้ยากเหลือเกิน...
Pages: 1 2 Next
  relevance date