ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ท่าน ว.วชิรเมธี [x]

การฟังปาฐกถาธรรมและนำภาวนาโดยท่าน ว.วชิรเมธี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมข้าราชการและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตและร่วมฟังปาฐกถาธรรมและนำภาวนาโดยท่าน ว.วชิรเมธี ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน ...
20/01/2019
  relevance date