ค้นหา

 
Found: 57
Where: tags — นักท่องเที่ยว [x]

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าจากมาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นและ จ.โทยามะ มากขึ้ ในการหารือกับประธานสมาคม จ.โทยามะ-ไทย ...
02/08/2013

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

รัฐบาลไทยได้อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa fee) ประเภทนักท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป ...

2013.09.26 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดมิยากิ

... ทางจังหวัดมิยากิได้ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอันมากในช่วงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น รวมทั้งจังหวัดมิยากิ ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี... ... การบูรณะฟื้นฟูจังหวัดมิยากิและเมืองเซนไดมีความคืบหน้าไปมากแล้ว และจังหวัดมิยากิประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด... ... เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬา(เอกอัครราชทูตฯ... ... ภายหลังที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน 15 วั มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก...
27/09/2013

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

ประสบการณ์หนึ่งที่สถานทูตอยากแบ่งปันกับนักท่องเที่ยวไทย คือ การถูกหลอกให้เข้าไปเที่ยวบาร์ แล้วต้องจ่ายเงินจำนวนหลายแสนเยนเพียงเพื่อดื่มเหล้า ... ... ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่นในหมู่คนไทยได้รับการกล่าวถึงเสมอๆ ... ... ผนวกกับการที่ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าให้คนไทยมาท่องเที่ยวได้ 15 วั และการทำการตลาดของสายการบินน้อยใหญ่ที่หั่นราคาตั๋วเครื่องบินลงมา ... ... สถานทูตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวไทยจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ... ... รวมทั้งสื่อมวลชนไทย ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อสมท. นิตยสารคู่สร้างคู่สม... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน...
08/10/2013

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของเมืองคะโทริ ในการนี้ เมืองฯ จึงได้จัดทำข้อมูลนำเที่ยวเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ ... ... เพื่อรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่มีการมาถ่ายทำละครและภาพยนตร์ไทยที่เมืองฯ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากนปัจจุบัน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของเมืองคะโทริ ในการนี้ ...

2014.04.21 อัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด

... ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮอกไกโดในกรุงโตเกียว ให้บรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด ณ โรงแรม Monterey Hanzoumon อัครราชทูตฯ... ... กล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในหลายด้านมีส่วนทำให้ไทยมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น... ... รวมทั้งในฐานะเพื่อนแท้ยามยากดังเห็นได้จากช่วงที่ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากขึ้น...
23/04/2014

2013.06.18 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

... เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็น คู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นลำดับที่ 6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่น และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นอีก ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางไปยังไทยเมื่อปี ...
20/06/2013

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

... อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่

... เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง ... ... เป็นหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ ...
05/06/2013
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date