ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

... (การเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ในส่วนของการอบรมฯ มีนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ข้าราชการบำนาญ ... ... สำหรับอาสาสมัครคนไทยในจังหวัด โทจิกิและเขตใกล้เคียง ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม Concere จังหวัดโทจิกิ ...
  relevance date