ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — นาโกยา [x] COVID-19 [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ ... ... จำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงน่าจะมีสาเหตุมาจากการตรวจเชื้อไม่มากในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ มีรายละเอียดจังหวัดที่สำคัญ... ... และที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองนาโกยาจึงให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอน...
COVID-19
28/09/2020
  relevance date