ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ประยุทธ์ จันทร์โอชา [x] พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [x]

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

... เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น โดยมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Sokui no Rei Seiden no Gi) เมื่อวันที่ ... ... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ...
  relevance date