ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — ประเพณี [x]

ปีใหม่ไทย

1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ทุกประเทศทั่วโลกถือเป็นประเพณีปฏิบัติสอดคล้องกันให้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นปฏิทินใหม่ แล้ววันขึ้นปีใหม่ไทยในวันที่ 13 เมษายน แตกต่างอย่างไรกับวันขึ้นปีใหม่ที่ ...

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Fuchu Daiyon Junior Highschool เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ในโอกาสนี้ นักเรียนได้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษและได้มีการถามตอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Fuchu Daiyon Junior Highschool จำนวน 12 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูต ...
25/01/2019

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาฟูจูไดยง เมืองฟูจู เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและได้จัดช่วงเวลาถามตอบเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 16 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาฟูจูไดยง เมืองฟูจู กรุงโตเกียว ...

2014.01.17 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

... ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยนักเรียนได้ถามคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย อาหารไทย และพระพุทธรูปของไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียว ทั้งหมด 5 คน ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
18/01/2014

นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น ... ... นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเทศกาลสำคัญของไทย  
16/01/2015

ประเพณี​หรือ​งาน​เทศกาล​ต่างๆ ใน​ญี่ปุ่น

... ครอบครัว​ที่​มี​บุตรชาย​จะ​นำ​ผ้า​ที่​เป็น​รูป​ปลา (โคอิ) มา​แขวน​ไว้​ที่​หน้าบ้าน เดือน 1 (มกราคม) วันที่ 1 วัน​ขึ้น​ปีใหม่ เมื่อ​ถึง​เทศกาล​ปีใหม่​ชาวญี่ปุ่น​จะ​รับประทาน​โมจิ หรือ​ซุป​โมจิ ...
26/11/2015
  relevance date