ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ผลงานศิลปะ [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 12 : ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา จ.ชิบะ (3)

จุดเด่นของสวนช้างอิชิฮาราที่พิเศษจากสวนสัตว์อื่นๆ คือ การแสดงของช้าง กล่าวได้ว่าช้างทุกเชือกได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ... ... ช้างแสดงกายกรรมร่วมกับควาญช้าง ช้างเล่นดนตรี ช้างมินิสตาร์ วาดรูป ผลงานศิลปะภาพวาดของช้าง หลังจากการแสดง ผู้ชมมีโอกาสสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารช้าง ...
  relevance date