ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ผลไม้ [x]

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... ใจบุญและที่สำคัญก็คือ มีอาหารอร่อย ผลไม้มีหลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงามทุกคนมีอิสระเสรี ... ... คืออย่าลืมติดต่อญาติที่ประเทศไทย หรือส่งข่าวคราวให้ทางบ้านทราบเป็นประจำ ... ... สำเนาทะเบียนสมรส –หย่า สูติบัตร เป็นต้น ญาติจะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่สามารถช่วยท่านได้ ... ... โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย หากเคยจดทะเบียนหย่า ...

ตอนที่ 1 มะม่วงไทยหลากพันธุ์

... ต้นมะม่วงให้ร่มเงาและความร่มย็นแก่บ้านจึงเป็นที่นิยมปลูกทั่วไป มะม่วงเป็นผลไม้ที่คนไทย นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย... ... และปลูกเป็นการค้า อีกทั้งปลูกเพื่อส่งออกต่างประเทศ ด้วย มะม่วงเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อนำผลมาบริโภค... ... ส่วนมะม่วงพันธุ์ที่นิยมบริโภคดิบได้แก่ เขียวเสวย แรด โชคอนันต์ แก้ว ฟ้าลั่น มะม่วงแก้ว และมะม่วงเบา...

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

... นี้มีทั้งสิ้นกว่า 180 คูหา ซึ่งประกอบไปด้วยคูหาอาหารไทย ผลไม้ไทย และสินค้าไทยหลากหลายประเภท รวมทั้งคูหาการท่องเที่ยวไทย การบินไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ โครงการหลวง ...
21/05/2014

2013.12.05 งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

... ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า 800 คน... ... ดนตรีไทย และการสาธิตแกะสลักผักผลไม้ให้ชมในงาน      ในโอกาสดังกล่าว... ... และความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นต่อไปในภายภาคหน้าโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค...
11/12/2013

งานส้มโอไนท์

... และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้จัดงาน... ... และมีการจัดแสดงอาหารไทยที่ทำจากส้มโอ รวมถึงผลไม้ไทยชนิดอื่นๆ ที่นำเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นอีกด้วย... ... อาทิ มะพร้าว ทุเรียน สับปะรด เป็นต้น
31/07/2015

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดและในโอกาสครบรอบ... ... งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนญี่ปุ่น โดยเฉพาะอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลไม้ไทย และสินค้าไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกคูหาทั้งสิ้นกว่า... ... และบริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นต้น       สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย...

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ ... ... กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและ ... ... แม้จะยังไม่พร้อมที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในขณะนี้ แต่หวังว่าจะทำได้ในอนาคต ... ... พร้อมจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเกษตรกรของไทยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการปลูกผลไม้
01/08/2019
  relevance date