ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ผู้ช่วยงานกงสุล [x]

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล ********************************** สถานเอกอัครราชทูต ... ... สำหรับลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ จะปฏิบัติงานหลักด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยปฏิบัติงานทั้งหมดข้างต้นด้วย 2. ปฏิบัติงานคุ้มครอง ...
  relevance date