ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ [x]

2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะดยได้เข้าพบหารือกับนายคิโยชิ อุเอะดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย ... ... ญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทยในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ เอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย ...
05/07/2013

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Kiyoshi Ueda ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 14.25 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

2013.08.14 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นายคิโยชิ อุเอดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะและคณะ ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะจะเดินทางเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ ...
15/08/2013
  relevance date