ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ผ้าขาวม้า [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love"

... โดยแฟชั่นชุดดังกล่าวเป็นการนำผ้าขาวม้าจากถิ่นต่าง ๆ ของไทยมาตัดเย็บในรูปแบบสากล ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย ... ... โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของไทย และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ...
  relevance date