ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — พระราชสาส์นตราตั้ง [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 . เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 . เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเฝ้าฯ ...
  relevance date