ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — พิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี [x]

พิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโเกียว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระวันรั วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโเกียว ในโอกาสนี้ นายคว นสกุล อุปทู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูฯ ...
  relevance date