ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — พุทธศาสนสถาน [x]

วัดป่าพุทธรังษี

... ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ และจะมีพระสงฆ์ 3 รูปเป็นพระธรรมทูตประจำพุทธศาสนสถาน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิโอจิ การเดินทางไปวัด เดินทางมาวัดโดยขึ้นรถบัสที่ สถานีรถไฟฮัจจิโอยิ ...
  relevance date