ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ฟุคุโอกะ [x]

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟุคุโอะกะกับไทยให้ยิ่งแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ และความร่วมมือในด้านศิลปะวัฒนธรรม ...
23/06/2016
  relevance date