ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ฟุคุโอะกะ [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ

... ไทยหวังว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจังหวัดฯ ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงด้านการศึกษา และการวิจัยพัฒนา ในโอกาสการเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ รองนายกฯ สมคิด ได้เดินทางเยือนเมืองคิตะคิวชู ... ... ซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมและการรักษาพยาบาลรายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ทั้งนี้ เมืองคิตะคิวชูได้รับการจัดตั้งให้เป็น ...

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... และจังหวัดฟุคุโอะกะเป็นจังหวัดแรกที่มาเปิดสำนักงานในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยเห็นว่า จังหวัดฟุคุโอะกะและภูมิภาคคิวชูมีนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี... ... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)... ... ควรมีการทบทวนทั่วไป JTEPA ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการใช้บังคับ JTEPA ในปีนี้ นอกจากนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความชื่นชมไทยที่มีความแข็งขันในการดำเนินโครงการ...
  relevance date