ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ฟูกูโอกะ [x]

งานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1

... ตุลาคม 2561 เนื่องจากจังหวัดฟูกูโอกะเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กอปรกับจังหวัดฟูกูโอกะยังมีความร่วมมืออันยาวนานกับประเทศไทย เช่น ได้ลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี ...
  relevance date