ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ ๓ จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ...

... โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่ ได้แถลงประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว ... ... มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันชายแดน ... ... ๒๕๖๔ ไปอีกระยะหนึ่ง แม้จะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ... ... สำหรับผู้ที่กลับเข้าญี่ปุ่นจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศทุกประเทศเป็นการชั่วคราว ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นครั้งที่ 2

เรื่องญี่ปุ่นออกประกาศระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากทุกประเทศและภูมิภาคเป็นการชั่วคราวนั้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 18.00 .... ... หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม... ... ซึ่งจะบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 - ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ ... ... หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม... ... ซึ่งจะบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
13/01/2021
  relevance date