ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา [x]

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

รัฐบาลไทยได้อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa fee) ประเภทนักท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ...
  relevance date