ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ยาสีฟัน [x]

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

... ระบุว่าในช่วงเดือนเม.ย. - พ.ค. 61 จะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม ขณะเดียวกัน จะนำยาสีฟันจำนวน 6,000 หลอด อภินันทนาการจากบริษัท Nippon Zettoc ไปบริจาคให้กับมูลนิธิสำหรับผู้ด้อยโอกาสต่าง ...
24/11/2017
  relevance date