ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — รองนายกรัฐมนตรี [x]

รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดวากายามะ

... รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดวากายามะ โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับ นาย Yoshinobu Nisaka ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ ... ... โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดวากายามะมีศักยภาพ และเป็นจังหวัดที่ผลิตผลไม้มากที่สุดในญี่ปุ่น ...

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในห้วงการติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนญี่ปุ่น  ... ... ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสำคัญของไทย เช่น ยานยนต์ ระบบราง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกรรม รวมทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  relevance date