ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — รับสมัคร [x] ฝีมือแรงงานไทย [x]

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยนต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ...
22/04/2019
  relevance date