ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ลงนามถวายพระพร [x]

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... ... กรุงโตเกียว โดยมีชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมลงนามถวายพระพรมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและออกร้านอาหารไทยให้ชาวไทยได้ร่วมรับประทานอีกด้วย

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

... เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ... ... ได้กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรโดยข้าราชการและประชาชนไทยที่เข้าร่วมงานด้วย

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

... ข้าราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม พิธีจำนวนกว่า ... ... ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

... ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า ... ... ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารด้วย
  relevance date