ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — ลงนามถวายพระพร [x]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563

... สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี โดยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ ...
04/05/2020

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... ... กรุงโตเกียว โดยมีชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมลงนามถวายพระพรมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและออกร้านอาหารไทยให้ชาวไทยได้ร่วมรับประทานอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

... สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ...
03/06/2020

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

... โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ...
04/06/2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

... สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ...
12/08/2020

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

... เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ... ... ได้กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรโดยข้าราชการและประชาชนไทยที่เข้าร่วมงานด้วย

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

... ข้าราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม พิธีจำนวนกว่า ... ... ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

... ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า ... ... ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารด้วย
  relevance date