ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ลูกจ้างชั่วคราว [x]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา         สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ...

ประกาศรับสมัครงาน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง ดังนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ...

ประกาศรับสมัครงาน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) 2. เสมียน 3. พนักงานขับรถ
19/10/2018

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย จำนวน 1 อัตรา สถานเอกอัครราชทูต ...
  relevance date