ค้นหา

 
Found: 36
Where: tags — ลูก [x]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... วากายามะเท่านั้น) ส่วน SME แม้จะยังไม่พร้อมที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในขณะนี้ แต่หวังว่าจะทำได้ในอนาคต นอกจากนี้ จ. วากายามะ ยังเป็นแหล่งผลิตลูกพลับอันดับ 1 ของประเทศ แม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่ด้วยความชำนาญของเกษตรกร ...
01/08/2019

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... หลังจากแผ่นดินไหวลูกที่สอง (แมกนิจูด 7.3 (ลูกหลัก)) มีรายงานผู้เสียชีวืต... ... แก่พื้นที่ประสบภัยให้พร้อม (5) ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ - เมื่อเช้า 16 เมย รัฐบาลสหรัฐฯ... ... รอบๆจุดศูนย์กลางรับรู้ระดับ 5+ / คาโกะชิมะระดับ 4 เป็นต้น *************************************** (วันที่ 16 เม...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือกับธนาคาร Shimizu

... ธนาคารจะเปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรกของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 60เป็นต้นไป เพื่อให้บริหารนักลงทุนญี่ปุ่นจากจังหวัดชิสึโอกะ ... ... ซึ่งเชื่อว่าจะดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก โดยน่าจะรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารด้วย
12/06/2017

2013.07.26-27 ความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและฟาร์มจินไน 21

... และเปิดอบรมด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ หลังการศึกษาดูงาน เอกอัครราชทูตฯ... ... เป็นเสมือนศูนย์วิจัยการบริหารการเกษตรแบบธุรกิจและเป็นตัวอย่างการเกษตรก้าวหน้าของภาคเอกชนญี่ปุ่น... ... เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาการปลูกพืชเมืองร้อนใน จ. ฮอกไกโด ซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี...
30/07/2013

วันที่ 16 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... หลังจากแผ่นดินไหวลูกที่สอง (แมกนิจูด 7.3 (ลูกหลัก)) มีรายงานผู้เสียชีวืต... ... รวมกันมากกว่า 20,000 คน (4) ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ - เมื่อเช้า 16 เมย รัฐบาลสหรัฐฯ... ... รอบๆจุดศูนย์กลางรับรู้ระดับ 5+ / คาโกะชิมะระดับ 4 เป็นต้น *************************************** (เวลา 17.00 น.) สถานทูตฯ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

... ผู้ติดเชื้อ 31 คน เป็นพนักงานหรือลูกค้าสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน ... ... กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่ด่านตรวจกักกันโรคที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ... ... เนื่องจากปัจจุบันยังมีความพร้อมด้านระบบการแพทย์ จึงยังไม่จำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งหรือขอให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด ... ... ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวในการรองรับผู้ที่ติดค้างอยู่ที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...
COVID-19
29/06/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba Citizen's Day

... มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดชิบะ ปลูกฝังความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น... ... โดยแต่ละปีจังหวัดจะเชิญสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าร่วมงาน และประเทศไทยก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในปีนี้... ... ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงโชคอนันต์และเขียวเสวย และส้มโอ มาแจกให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง...
19/06/2016

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... หลังจากแผ่นดินไหวลูกที่สอง (แมกนิจูด 7.3 (ลูกหลัก)) มีรายงานผู้เสียชีวืต... ... แก่พื้นที่ประสบภัยให้พร้อม (5) ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ - เมื่อเช้า 16 เมย รัฐบาลสหรัฐฯ... ... รอบๆจุดศูนย์กลางรับรู้ระดับ 5+ / คาโกะชิมะระดับ 4 เป็นต้น *************************************** (วันที่ 16 เม...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date