ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — วปอ. รุ่นที่ 61 [x]

คณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... นโยบายการทหาร ด้านแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น การลงทุนและการท่องเที่ยว จากหัวหน้าสำนักงานประจำกรุงโตเกียว
19/12/2018
  relevance date