ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — วันกองทัพไทย、タイ国軍の日 [x]

งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2563

... 200 คน อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ... ... รวมถึงจะขยายความร่วมมือด้านกลาโหมให้ยิ่งแน่นแฟ้นต่อไป
  relevance date