ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — วิธีป้องกัน [x] แผ่นดินไหว [x]

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว หลัก 10 ประการในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว ... ... เข้ารับฟังการบรรยายหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตที่หน่วยดับเพลิงหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น... ... เงินสด สมุดบัญชีและอินคัง * หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว...
  relevance date