ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น [x]

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... การปฏิรูป SMEs เช่น การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ                      (8) การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม เช่น การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทาง ศก. 10 ล้านล้านเยน ภายในปี 2063                      ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2557

... และจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การเงิน และการแพทย์ 2.3 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 นรม.ญี่ปุ่น กล่าวในที่ประชุม ส.ส. ว่า รบ.ญี่ปุ่น ...
26/02/2015

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... และการพัฒนาบุคลากร (3) จ.นีกาตะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านเกษตรกรรมใน พื้นที่กว้าง (4) เมืองยาบุ จ.เฮียวโกะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านเกษตรกรรม ...
16/06/2014
  relevance date