ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [x]

อัครราชทูตให้การต้อนรับประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

... คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ... ... อัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น ระบบกฎหมายของญี่ปุ่น และกระบวนการการเลือกตั้งในญี่ปุ่นให้แก่คณะ

คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่น

... นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามและการทุจริตคอรัปชั่น และการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีความโปร่งใส โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ...
  relevance date