ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สมาคมนาฎศิลป์ญี่ปุ่นเอเชีย NPO [x]

ประธานสมาคมนาฎศิลป์ญี่ปุ่นเอเชีย NPO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางคาโยโกะ อาคิโมโตะ ประธานสมาคมนาฎศิลป์ญี่ปุ่นเอเชีย NPO ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ... ... สมาคมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นเวลานานและมีโครงการจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยกรมศิลปากรร่วมกับสมาคมฯ ...
  relevance date