ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูตฯ [x]

การบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แก่นักศึกษาฝึกงาน

... กรุงโตเกียว กล่าวเปิดการบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูตฯ... ... ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปภารกิจทีมประเทศไทยโดยนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต... ... สำนักงานกรุงโตเกียว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้เห็นภาพการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ...
  relevance date