ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — สวนสัตว์เทนโนจิ [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 16 : "ฮารุโกะ" ช้างไทยที่สวนสัตว์เทนโนจิ นครโอซากา (1)

... ให้ทุกท่านรู้จัก มารู้จัก “ฮารุโกะ” กันเถอะ ที่สวนสัตว์เทนโนจิ มีช้างทั้งหมด 2 เชือก หนึ่งในนั้นเป็นช้างไทยชื่อ ... ... จึงเป็นช้างไทยที่อาศัยอยู่ในนครโอซากามานานถึง 61 ปี และเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์เทนโนจิ "ฮารุโกะ" มาญี่ปุ่นเมื่อ 14 ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 17 : "ฮารุโกะ" ช้างไทยที่สวนสัตว์เทนโนจิ นครโอซากา (2)

... ไม่มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงนัก นอกจากตาข้างขวาที่เป็นต้อ คาดว่ามาจากความชรา ตอนที่ 17 "ฮารุโกะ" ช้างไทยที่สวนสัตว์เทนโนจิ นครโอซากา (2) สุขภาพของ "ฮารุโกะ" ปัจจุบัน “ฮารุโกะ” มีอายุ 61 ปี แต่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง ...
  relevance date